Dienstenwijzer

DIENSTENWIJZERINFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING VAN ASSURANTIEKANTOOR KOSTER

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

ONZE GEGEVENS:
Assurantiekantoor Koster BV
van Echtenskanaal nz 162-163
7891 AJ  KLAZIENAVEEN
T:
0591 - 313114
F: 0591 – 319088
E: info@assurantiekantoorkoster.nl

REGISTRATIE AFM:
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12003979

AARD VAN DIENSTVERLENING:
*  Schadeverzekeringen
*  Levensverzekeringen
*  Hypotheken
*  Financieringen
*  Spaarrekeningen
*  Betaalrekeningen

KLACHTEN:
Uiteraard doen wij ons best zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, dan vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om u klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zicht wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG

ADVIESVRIJ:
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

GEEN ZEGGENSCHAP:
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

SELECTIE VAN AANBIEDERS:
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

WIJZE VAN BELONING:
De Kosten van onze werkzaamheden worden gefinancieerd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen, buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, dan informeren wij u hiervoor vooraf.